Reklamacje i Zwroty – [NAZWA FIRMY/NAZWA SKLEPU]

1. Prawo do odstąpienia od umowy 1.1 Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszliście w posiadanie towaru. 1.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem.

2. Skutki odstąpienia od umowy 2.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, włącznie z kosztami dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikłych z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

3. Reklamacje 3.1 Jeżeli zakupiony produkt okazuje się mieć wady lub nie działa zgodnie z opisem, masz prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. 3.2 Aby złożyć reklamację, należy dostarczyć produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem wady produktu do naszego punktu reklamacyjnego lub wysłać go na adres [ADRES FIRMY]. 3.3 Zobowiązujemy się rozpatrzyć każdą reklamację w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, dokonamy wymiany produktu na nowy lub zwrócimy równowartość zakupionego towaru.

4. Proces zwrotu 4.1 Jeśli chcesz zwrócić produkt, który nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu, możesz to zrobić w ciągu 14 dni od daty zakupu. Po otrzymaniu produktu, zwrócimy Ci pieniądze w ciągu 14 dni.

5. Kontakt Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące reklamacji i zwrotów prosimy kierować na adres e-mail: [ADRES EMAIL] lub pod numerem telefonu: [NUMER TELEFONU].